Umayr Sayfurrahman

Membantu anda menggunakan teknologi untuk melaksanakan kerja
dengan lebih cekap walaupun anda bukan seorang "technical wizard".